Artists


Akiko Oowa (ts)

Akinobu Uemura (ds, as, b, g)

Akira Ueno (b)

Dai Sonoda (b)

Eiichi Akiyama (g)

Eui Kyung Choe (vo)

Hidehiko (u)

Hidemasa Suzuki (b)

Hiroaki Ogawa (ds)

Hiroe Yamaguchi (p, vo)

Hiroki Arihara (g)

Hiroko Takashima (vo)

Hiroyuki Otake (b)

Kazuhiko Tanaka (ds)

Keiko Koizumi (p)

Keisuke (g)

Kenji Morisaki (ds)

Kentaro Mori (b)

Kohei Namegaya (ds)

Manabu  (p)

Masashi Tatekawa (bs)

Masayuki Matsuzaki (b)

Maya (b)

Mayu Kishimoto (p)

Mica O-kura (vo)

Miho Nakamura (tp)

Naoki Matsui (g)

Naoyoshi Yanagawa (p)

Nobuhiro Kaji (b)

Saccii  (vo)

Ryu Hisamatsu (p)

Shinichi Takagi (as)

Shogo Tsuyuki (ds)

Shoji Yasuda (ts)

Taiji Sakai (ds)

Takako Sonoda (vo)

Takanori Hoda (p)

Tomohiro Okawa (ds)

Toru Kinoshita (b)

Toru Matsubara (tp)

Toru Tsuno (b)

Toshiaki Nakano (b)

Toshiharu Muroga (g)

Toshihiko Naka (ts)

Mr. Yan (ts)

Yano Gen-ichi (b)

Yasuhiko Oowa (p)

Yasushi Goda (b)

Yoshihiro Kokubu (tp)

Yuichiro Murakami (as)

and more!!!

 

 

Saturday Afternoon Drinking Party!!! at Seaside Jazz Club, サタデーアフタヌーン, ドリンキングパーティー, アット, シーサイドジャズクラブ, 大磯, Jazz, ジャズ, Session, セッション
Saturday Afternoon Drinking Party!!! at Seaside Jazz Club, サタデーアフタヌーン, ドリンキングパーティー, アット, シーサイドジャズクラブ, 大磯, Jazz, ジャズ, Session, セッション
Saturday Afternoon Drinking Party!!! at Seaside Jazz Club, サタデーアフタヌーン, ドリンキングパーティー, アット, シーサイドジャズクラブ, 大磯, Jazz, ジャズ, Session, セッション
Saturday Afternoon Drinking Party!!! at Seaside Jazz Club, サタデーアフタヌーン, ドリンキングパーティー, アット, シーサイドジャズクラブ, 大磯, Jazz, ジャズ, Session, セッション
Saturday Afternoon Drinking Party!!! at Seaside Jazz Club, サタデーアフタヌーン, ドリンキングパーティー, アット, シーサイドジャズクラブ, 大磯, Jazz, ジャズ, Session, セッション